Program

Arrangørerne af Sydbank Stjernetour de Grindsted - Grindsted Cykel Motion og hovedsponsor Sydbank Grindsted - byder dig velkommen til Midtjylland nu hvor formen skal afprøves, hvor løbene kommer som perler på snor og hvor foråret netop har farvelagt hele området.

Start og mål, og gevinstudlevering foregår alt sammen i på Torvet, 7200 Grindsted.
Mad efter løbet, serveres i teltet på Torvet.

På selve løbsdagen vil det være muligt at komme i kontakt med løbsledelsen på telefon: 21 31 00 01.

Alle deltagere skal afhente startnumre på løbsdagen i MAGION fra kl. 07.00 om morgenen og frem til kl. 11.00. Ved udlevering skal der oplyses rytternummer og evt. fornavn/efternavn. Indgang til MAGION syd, Søndre Boulevard 10.

Startnumre skal under løbet sidde på styret, fastgjort med 2 strips/piberenser.

Eventuelle ændringer af navn eller starttid på løbsdagen sker ved startområdet. Pris 30,- kr. Kontakt Løbsledelsen i Sydbank ved startområdet. Merpris hvis man ønsker at øge distancen.

Omklædningen foregår i gymnastiksalene tilknyttet MAGION Søndre Boulevard 10, 7200 Grindsted.

Alle deltagerne SKAL anvende godkendt cykelhjelm

Tristyr -bøjler eller styrforlængere er ikke tilladt. Overtrædelse vil medføre startforbud.

Start og målområde er på Torvet i Grindsted. Se kort.

Der er 40-60 deltagere i hver startgruppe. Der er 3 minutter mellem hver gruppe.
- 180 km ruten starter fra kl. 08:00 Sidste gruppe ca. 8:12.
- 125 km ruten starter fra kl. 09:00 Sidste gruppe ca. 09:15
- 100 km ruten starter fra kl. 10:00 Sidste gruppe ca. 10:30
- 62 km ruten starter fra kl. 11:00 Sidste gruppe ca. 11:15
- 44 km MTB starter kl. 10.30

E-bike er tilladt på MTB og 62KM - NYHED !

Grindsted Cykel Motion og arrangørerne påtager sig ikke noget ansvar og kan ikke drages til ansvar for uheld af hverken den ene eller den anden karakter. Henstilling af cykler er ligeledes på eget ansvar. Snak med dit eget forsikringsselskab, inden du starter.

Der vil være opstillet skilte med henholdsvis 150 km, 100 km, 90 km, 80 km, 70 km, 60 km, 50 km, 40 km, 30 km, 20 km, 10 km, 5 km og 1 km før mål på cykelruterne.
På MTB vil der være forskellig opmærkning. Bl.a. med minebånd og gule pile.

På hele ruten vil der være signalmarkeringer og ruteofficials, der viser vej mod målet. De flouriserende orange markeringspile placeres i højre side af vejen 50–70 meter før svingning.

Gylden regel: Kør ligeud, indtil du møder en rutepost og/eller et skilt.

Almindelige færdselsregler skal overholdes. Vis hensyn til øvrige trafikanter.

Anvisninger fra officials skal følges. Ruteofficials er enten uniformerede korpsmedlemmer eller også civile med orange/gule overtræksbluser. Overtrædelser kan medføre bortvisning fra løbet.

Følgebiler er ikke tilladt

Tidsfristen for at fuldføre løbet er kl. 16.00. Ruteofficials fratræder dog Kl. 15.30.
Dalby depotet lukker kl. 14.30 Billund depotet lukker kl. 15.30

Skal du forrette din nødtørft så skal de tilgængelige toiletter benyttes. På Torvet og i depoterne er der opstillet ekstra toiletter. Skal du forrette din nødtørft på ruten, så gør det venligst diskret. Hjælp os, så vi undgår klager.

Diverse affald skal afleveres på depoterne, undgå venligst at smide det i naturen.

I tilfælde af uheld:
Der er forbindingskasser på depoterne. Løbsledelsen kan kontaktes på telefon 21 31 00 01. Der kører servicevogne på ruten.
Bike Concept i Grindsted på Trehøjevej og Jupiter Cykler på Vejlevej i Billund har åbent. Dæk og slanger kan købes hos fejebakken.

Slutvognen tager havarerede cykler med hjem til Torvet i Grindsted.

Resultater vil være til rådighed kort efter løbets afslutning. Se www.stjernetour.dk eller direkte på Sportstimings hjemmeside.

Hvis løbet må aflyses på grund af ekstraordinære omstændigheder – naturkatastrofer, krig, force majeure o.lign. – forbeholder arrangørerne sig ret til kun at refundere 50 % af startgebyret.

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram