Historie

Anno 2004, ved Kurt Nørgaard

En kortfattet beskrivelse giver hermed lidt indblik i, hvad det egentlig er, der ligger som baggrund for "fødslen" af Stjerne Tour De Grindsted, som nu er på ved til at blive 13 år gammel, og som satser på også at blive meget ældre endnu.

En provokeret udtalelse fra min side til et håndboldstævne, hvor jeg deltog som dommer: Jeg kan da nemt cykle Århus – København.

Året efter sad jeg på cyklen og deltog i mit første cykelløb overhovedet. 359 km på en dag. Vildt sjovt, men hvorfor gjorde man det egentlig? Det har jeg endnu ikke fundet ud af. Det var i 1992.

I august måned samme år så jeg en annonce i vores lokale ugeblad: Kom ud at cykle med de seje! Det skulle jeg naturligvis også prøve.

Vi startede ud fra en parkeringsplads ved Grindsted Værket, som det hed dengang – i dag er det Danisco Cultor. Vi var som regel 16 personer, der mødtes, og snakken gik bare.

Sidst på sommeren havde vi et møde, idet der ofte var blevet snakket om, at vi da egentlig skulle have lavet en klub, men som de andre sagde: Vi vil egentlig bare cykle, men de ville sådan set godt støtte op bag en klub. De blev "overtalt", og det hele endte således med, at der blev etableret en klub. Dog først i 1993 blev det en realitet, for der kom lige et lille arrangement, inden der blev tid til at holde stiftende generalforsamling.

Der var nemlig sket det, at jeg i al beskedenhed havde fået ideen om, at der da lige så godt kunne laves et godt motionsløb i Grindsted, når der lå cykelklubber hele vejen rundt omkring os og der blev arrangeret løb mange andre steder. De måtte da kunne gøres interesseret i at komme hertil. Grindsted ligger jo faktisk som centrum på en dartskive, så hvad var mere nærliggende?

Frøet til et motionscykelløb var lagt i jorden, og jeg gik i gang med at vande frøet, så det kunne spire og vokse op. Dette skete i efteråret 1992, og i løbet af de kommende måneder lykkedes det at få tingene omkring starten af et motionscykelløb til at falde på plads.

Der gik mange timer, der var travlhed og der blev knyttet mange kontakter både lokalt og længere væk, men alt lykkedes tilsyneladende både her og der med opbakning bag tanken om at lave et motionscykelløb i Grindsted.

Det var således med stor spænding, at programmet blev sendt på gaden i februar 1993, men straks efter begyndte telefonen at kime, faxen at snurre, mange ville vide mere, for de havde hørt osv. Efterårets og vinterens travlhed blev ikke formindsket nu her, hvor tegnebrættets tanker blev kendt i vide kredse med programmets udsendelse til de mange cykelentusiaster, som blev fundet via deltagerlister, telefonbøger, motionscykelklubber, tilfældige navne, som blev mødt i blade og aviser osv.

Denne travlhed optog således de fleste af døgnets 24 timer, familien så ikke meget til manden i huset ud over spisetid (den kunne dog også godt være temmelig forskudt), men når jeg havde sagt A måtte jeg jo også sige B, så arbejdet skred fint frem og der var efterhånden mange, som stødte til og gerne ville være med til fødslen af dette nye motionscykelløb i Grindsted i foråret 1993.

"Barnet" - Stjerne Tour De Grindsted – kom således til verden lørdag den 1. maj 1993. Fuld opbakning fra hele byen til lodtrækningsgevinster, byafspærring, aftensmad, depotvarer, folk som hjælpere, trykning af programmer, skilte til ruten osv. osv. En fantastisk start at få for os, og en fantastisk opbakning fra interesserede deltagere, idet der kom 364 for at være med – incl. de 16 seje fra parkeringspladsholdet – minus én.

Mildest talt blev det en meget stor succes, og det skortede ikke på opbakning fra alle andre cykelinteresserede, som det snart skulle vise sig at være mange flere af, end vi overhovedet vidste.

Den 9. juni 1993 stiftedes klubben – Grindsted Cykel Motion – og siden har vi faktisk hvert år haft succesfulde løb den første lørdag i maj og med stadigt stigende deltagerantal og med rekordtallet på 1512.

Gennem de godt og vel første 10 år er det således lykkedes for os at holde byen fuldt engageret, og klubben har som løbsarrangør været med til at placere Grindsted på landkortet udadtil, men også indadtil er klubben blevet en velanskrevet del af foreningslivet i en driftig Grindsted Kommune, der bakker fuldt op omkring foreningsarbejdet. Dette nyder de næsten 200 medlemmer gavn af i hverdagen – senest via det nye klubhus (KRANKEN) i det gamle rensningsanlæg på Vejle Landevej 16, hvor vi renoverer og gør klar til sæsonen 2004.

Udvalget, som nu står bag Stjerne Tour De Grindsted, har kigget løbet efter i sømmene, og vi vil i 2004 videreføre sidste års justeringer og forbedringer. Som det fremgår af vores hjemmeside i øvrigt, har vi afkortet den lange rute til "kun" at være på 180 km, men den vil til gengæld rumme adskillige spændende og udfordrende stigninger mod øst og sydøst, idet den nye omfartsvej ved Billund/Vandel muliggør krydsning uden de store problemer.

Ruten på 123 km bliver 2 km længere, idet der er ændret lidt ude mod vest, så vi ikke kommer til at køre så langt et lige stræk i ret trafikeret område. Der skal i stedet for køres på mindre men lidt længere veje, så vi kommer op på 125 km.

Både 125 km og 180 km ruterne får en ny kort sløjfe på i Grindsted by, idet der knyttes en kort sløjfe på. Herved får du 2 omgange gennem byens centrum. Med andre ord: Du starter i Grindsted, kommer gennem byens centrum 2 gange og du slutter med opløb i Grindsted Centrum. Opløbet for alle ruter er justeret således, at der ikke længere vil være modkørende på opløbsstrækningen (sikkerhedshensyn). Se i øvrigt kortene grundigt igennem her på hjemmesiden.

Vi fortsætter med succesen fra sidste med en kort rute for nybegyndere. Denne tur bliver 58 km lang. Men selv om det er for begyndere, vil vi fastholde DCU' s ønske om, at sikkerheden er helt i top, hvorfor der skal benyttes cykelhjelm på alle 3 distancer, ligesom der ikke vil blive givet starttilladelse til deltagere med tristyr.

Endelig vil det være muligt at deltage på Kickbike. Da vi ikke ønsker at anvende mange kræfter på meget få deltagere, er vi i samarbejde med Peter Iversen fra Kickbike nået frem til en rigtig god løsning, idet vi lader Kickbikerne løbe med på den forholdsvis flade 58 km rute. Hermed en kraftig udfordring, men også en god mulighed for at få en smuk landskabsoplevelse, samt mulighed for at kunne være med i Eurocup for Kickbikere.

Der er således lagt op til et forrygende spændende Stjerne Tour De Grindsted 2004 på Grindstedegnens omgivelser med spændende men også krævende nye udfordringer, som vi håber, at også du skal være med til at afprøve.

Kurt Nørgård

 
 


Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram